ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Π) ΛΤΔ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Συνεργατικός Οργανισμός Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων (Σ.Ο.Δ.Α.Π) Λτδ ζητά προσφορές για την πώληση του ακόλουθου ακινήτου:

Ακίνητο στην Ενορία Τσιφλικούδια, Πρώην Οινοποιείο ΣΟΔΑΠ, μεταξύ του Παλαιού και Νέου Λιμένος Λεμεσού, Επαρχία Λεμεσού, συνολικής εκτάσεως περί των 30.000m2.

Περισσότερες λεπτομέρειες/πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το Οινοποιείο ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ είτε στο e-mail sodap@cytanet.com.cy είτε στο τηλέφωνο 26 633000.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν όχι αργότερα από τις 13:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της ημέρας Τετάρτης ημερομηνίας 05/04/2017 με τον ακόλουθο τρόπο:

Υποβολή σε Κλειστό Φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Οινοποιείου ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ. Στο φάκελο να αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ

ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑΣ ΑΡ. 1

8550 ΣΤΡΟΥΜΠΙ

ΠΑΦΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ

Προσφορές οι οποίες θα ληφθούν με την πάροδο της πιο πάνω ώρας και ημερομηνίας θα θεωρηθούν άκυρες.

Ο Συνεργατικός Οργανισμός Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων (Σ.Ο.Δ.Α.Π) Λτδ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.